Lansat de Asociaţia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale în vederea implementării proiectului ”More opportunities,real equalities”, 2016-2-RO01-KA105-024900

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

Asociaţia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale ,achizitioneaza servicii mentorat clasic pentru  6 voluntari SEV cu oportunitati reduse.

Activitatea de mentorat consolidat va aduce valoare adaugata proiectului”More opportunities,real equalities”.Pentru acest proiect vor fi alocati doi mentori calificati cu experienta in prestarea de servicii de mentorat clasic pentru voluntari SEV cu oportunitati reduse.

Rol si responsabilitati ale mentorilor:

- Dezvoltă o relaţie bazată pe incredere şi prietenie, fără a face judecăţi de valoare.

 - Respectă opiniile şi perspectivele voluntarului SEV, chiar şi atunci când sunt diferite şi încurajează voluntarul în a găsi variante noi din care poate învăţa sau creşte personal.

- Identifică posibilele situaţii de risc ţn care voluntarul SEV poate fi implicat şi se implică activ în gestionarea unei astfel de situaţii.

- Identifică posibilele situaţii de conflict atât personal cât şi interpesonal în care voluntarul SEV se poate afla şi găseşte cele mai bune metode de  gestionare a  situaţiei.

- Păstrează confidenţialitatea discuţiilor cu voluntarul SEV, cu excepţia celor cerute de legile aplicative.

- Nu se implică sexual în relaţia cu voluntarul SEV.

- Va propune moduri de înţelegere cu voluntarul SEV şi le va respecta în relaţia profesională de mentorat.

- Se asigură încă de la prima întâlnire că voluntarul SEV înţelege importanţa şi sensul activităţii de mentorat.

- Nu va induce asteptări false voluntarului SEV în activitatea de mentorat.

 

Pe plan profesional:

- Are o orientare pozitiv profesională, mentinându-se deschis către posibilităţi noi de a ajuta voluntarul în desfăşurarea activităţilor.          

-va încuraja voluntarul să completeze propriul jurnal de voluntariat, dacă voluntarul dispune de unul, iar dacă nu, va recomanda acestuia să ţină propriul jurnal de activitate pe perioada stagiului SEV.

-va urmări îndeaproape aspecte ce ţin de planul personal de dezvoltare, de propriile propuneri ale voluntarului în favoarea  realizării acestuia si de elementele  care au fost parcurse  în stagiu.                                                                                            

- Identifică posibilele situaţii de conflict care pot interveni în desfăşurarea eficientă a activităţilor voluntarului SEV.

- Trimite toate informaţiile necesare, astfel încât, activităţile legate de raportare şi analiza să fie realizate într-un mod competent, onest care să respecte standardele de calitate a activităţii de mentorat.

- Păstrează şi creează documente, ţinând cont de criteriile şi standardele de confidenţialitate înregistrate.

- Facilitează contactul dintre voluntar şi alte persoane, ţinând cont de limitele obiectivelor profesionale permise de către aceste persoane.

- În situaţia în care alt mentor sau altî persoană poate servi mai bine asteptările voluntarului SEV, înţelege şi trebuie să comunice, astfel încât, să ofere şansa promotorului proiectului şi de asemenea voluntarului de a face propria alegere. 

- Va contribui la creearea/imbunătăţirea unui ghid de bune practici în cadrul Serviciului European de Voluntariat, bazându-se pe experienţele, abilitatile si conştiintele obţinute în urma activităţii de mentorat.

- ajuta voluntarul sa completeze certificatul Youthpass.

Servicii ce urmează a fi prestate: servicii de mentorat clasic

Durata contractului de achiziţie va fi până la data de 31 Iulie 2018

 Valoare maximă estimată a contractului: 10800 Euro lei inclusiv TVA.

 Preţul va rămâne ferm pe întreaga durată a contractului.

Depunerea ofertelor: Oferta va fi însoţită de copie certificat constatator care să conţină codul CAEN 6201 sau alta dovada privind calitatea de oferire servicii mentorat consolidate.

Ofertele se vor transmite pe adresa de achizitorului(Bd.Tineretului 1,Sala A,Etaj 4,Ramnicu Valcea,Valcea) sau se pot depune personal la sediul asociatiei de la adresa mai sus mentionata, ulterior, oferta câştigătoare fiind depusă şi în original la adresa de implementare a proiectului, menţionată mai jos.

Ofertele se vor depune cu respectarea specificaţiilor tehnice minime, ştampilate, datate şi semnate. Nerespectarea specificaţiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluării ofertei.

Data publicării anunţului: 21.05.2017

Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2017, ora 10.00.

Analiza ofertelor: 19. 05.2017. ora 11.00.

Informaţii suplimentare: pot fi obţinute la e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa de implementare a proiectului.

Persoane de contact: Dascalate Alexandru