Asociatia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale

Lansat de Asociaţia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale în vederea implementării proiectului ”More opportunities, real equalities”, 2016-2-RO01-KA105-024900

Sursa de finanţare: Programul Erasmus+, Mobilitati ale tinerilor.

Legislaţie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.

Asociaţia Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltarii Rurale ,achizitioneaza servicii mentorat consolidat pentru un voluntary SEV cu oportunitati reduse.

Activitatea de mentorat consolidat va aduce valoare adaugata proiectului”More opportunities,real equalities”.Pentru acest proiect vor fi alocati un mentor calificat cu experienta in prestarea de servicii de mentorat consolidat pentru voluntari SEV cu oportunitati reduse.

Diferenta intre serviciul de mentorat clasic si serviciul de mentorat consolidat va fi:

- timpul alocat de catre mentor voluntarilor in mentoratul clasic este  in medie 3-4 h/ saptamanal acestei activitati, in timp ce in mentoratul consolidat, timpul alocat de catre mentor voluntarilor este in medie de 8h zilnic, ceea ce inseamna o profesionalizare a activitatii de mentorat consolidat, timp ce se va aloca atat observarii voluntarilor in cadrul activitatilor, dar si activitatilor de grup si individuale.

- experienta si pregatirea persoanelor care ofera serviciile de mentorat consolidat sunt mai bogate. In vederea asigurarii acestor servicii vor fi selectate, in urma anuntului de selectie, persoane care au avut experienta in trecut in acest domeniu, ca prestatori de servicii de mentorat consolidat , au participat la cursuri in domeniu in tara su strainatate

- metodele folosite de catre persoanele care ofera mentoratul consolidat vor fi non formale, ceea ce va ajuta la crearea unui cadrul non formal, in care voluntarii sa se simta relaxati si implicati in acelasi timp, liberi sa discute despre problemele pe care le intampina.

Metodele folosite vor fi centrate pe oportunitatile reduse cu care se confrunta voluntarii, astfel:

  • Obstacole sociale: voluntarii vor fi ajutati in primu rand sa comunice, putand astfel fi integrati in echipa si inlaturarea complexelor de marginalizare, oricare ar fi motivele care au dus la marginalziarea lor in societate (apartenenta étnica, religioasa, orientare sociala etc). Se vor organiza activitati de team building, in urma carora voluntarii sa inteleaga ca desi sunt diferiti si au asteptari diferite, sunt parte a aceeasi echipe, si pentru a atinge obiectivele proiectului si obiectivele personale, trebuie sa comunice si sa coopereze
  • Obstacole educationale: persoanele desemnate saa asigure serviciile de mentorat consolidat, vor ajuta voluntarii care se confrunta cu astfel de obstacole, sa inteleaga rolul educatiei in gasirea unui loc de munca, ii vor ajuta in realizarea unor planuri individuale de invatare si in urmarirea progesului inregistrat in ceea ce ce priveste atingerea obiectivelor de invatare propuse. La finalul stagiului, se doreste ca voluntarii cu astfel de dificultati sa aiba o alta perspectiva asupra sistemului clasic de invatamant si sa isi reia chiar studiile, pentru cei care le-au abandonat. Dorim ca pe langa abilitatile si competentele pe care le vor dobandi in stagiu, voluntarii sa dobandeasca si cunostinte (de ex limba straina) iar persoanele insarcinate cu mentoratul clasic, ii vor ajuta pe voluntari sa reflecte asupra cunostintelor pe care doreesc sa le dobandeasca, precum si a metodelor pe care le vor folosi in acest demers si vor urmari gradul de realizare al acestora
  • Obstacole economice: in vederea depasirii acestor obstacole, voluntarii vor fi sprijiniti in descoperirea si dobandirea abilitatilor care i-ar putea ajuta, dupa intoarcearea din stagiu, sa aii ajute la integrarea in piata muncii. Mentorii din mentoratul consolidat, in urma procesului de observare precum si a discutiilor cu voluntarii, vor identifica abilitatile forte ale voluntarilor sii ii vor ajuta pe acestia sa si le puna in vederea, putand astfel, dupa terminarea stagiului, sa foloseasca aceste abilitati si competente in vederea gasirii unui loc de munca.
  • Activitatile specifice de sprijin si dezvoltare personala pentru fiecare voluntar vor fi:

- activitati de gestionare a conflictelor: datorita background-ului si asteptarilor, precum si a motivatiei diferite, la fiecare voluntar, este normal sa exista disensiuni in cadrul grupului. Unul de rolurile asumate in cadrul mentoratului consolidat, va fi acela de mediere si gestionare a conflictelor, luandu-se toate masurile necesare pentru a se evita izbucnirea unor conflicte, iar in cazul aparitiei acestora, de mediere a conflictelor. Vor fi folosite in acest sens discutii de grup si individuale pentru a se vedea cauza izbucnirii confliectelor, solutii pentru mediarea acestora.

- asistenta lingvistica: in acest sens, persoanele responsbile cu mentoratul consolidat ii vor ajuta pe voluntari in realizarea activitatilor, prin traducerea din/ in engleza in/ din romana, ii vor insoti pe voluntari in comunitatile locale si ii vor ajuta sa comunice cu tinerii din comunitatea locala.

- realizarea si urmarirea planurilor individuale de invatare: inca de la inceput, persoanele insarcinate cu mentoratul consolidat, vor stabili cu voluntarii care sunt asteptarile si temerile acestora si care le sunt obiectivele de invatare. Se vor folosi urmatoarele instrumente: copacul asteptarilor, jurnalul voluntarului, analiza SWOT a obiectivelor de invatare. Persoanele insrcinate cu mentoratul consolidat, ii vor ajuta pe voluntari saa identifice care le este stilul de invatare (learning to learn), aspect foarte important in procesul de invatare

- exercitii de comunicare: cu ajutorul unor exercitii de educatie non formala, voluntarii vor intelege care sunt barierele care pot interveni in comunicare, precum si situatiile confliectuale care pot aparea ca urmare a acestor bariere si cum pot fi depasite aceste bariere.

- activitati de adaptare la nou mediu: pentru a-i ajuta pe voluntari sa se adapteze la un mediu cultural diferit, acestia vor fi incurajati si sprijiniti sa organizeze diverse evenimente interculturale in care saa isi prezinte propriile culturi, realizand care sunt asemanarile si diferentele culturale si cum pot folosi in mod pozitiv diferentele culturale

- activitati de dezvoltare a spiritului de initiativa: se va incerca in permanenta potentarea voluntarilor si incurajarea acestora de a organiza ei insisi activitati in cadrul proiectului, de a veni cu idei si de a le pune in practica

- activitati de readaptare a voluntarilor dupa incheierea stagiului. Inainte de incheierea staguolui, voluntarii vor fi sprijiniti in realizarea planurilor de viitor, in urma reintoarcerii in locurile de origine si la o alta realitate. Se vor realiza jocuri de rol pentru a-i ajuta pe voluntari sa perceapa realitatea la care se vor intoarce.

- sprijin acordat voluntarilor in realizarea sarcinilor din proiect.Beneficiind de experienta,cei doi mentori vor urmari progresul voluntarilor in activitatea SEV si ii vor indruma pe voluntari sa realizeze sarcinile specifice ale proiectului.

Premise create pentru voluntari in vederea depasirii situatiilor de oportunitate redusa:

  • Pe langa discutiile individuale si de grup intre voluntari si mentorii din mentoratul consolidat, vor avea loc evaluari saptamanale (in cursul zilei de vineri) la care va participa managerul de proiect, responsabilul de activitati, mentorul desemnat. Persoanele responsabile cu mentoratul consolidt vor intocmi fise de observatie, in care vor nota observatiile urmatoarelor aspecte: abilitati ale voluntarilor, implicare in activitati, adaptarea la noul mediu, relatia cu echipa, progresul atingerii obiectivelor propuse.
  • Va fi facilitata participarea voluntarilor la workshop-uri de educatie antreprenoriala,workshop-uri de comunicare,cursuri online,fapt ce ;e va spori acestora sansele de re-integrare pe piata muncii dupa finalizarea stagiului SEV.
  •  
  • La finalul stagiului, mentorii  din mentoratul consolidat vor intocmi o scrisoare de recomandare in care vor arata progresului voluntarului pe durata stagiului, care ii va folosi voluntarului in gasirea unui loc de munca dupa incheierea stagiului. Competentele si abilitatile dobandite/ imbunatatite vor fi inscrise in cetificatul Youthpass. Dupa incheierea stagiului, mentorii impreuna cu organziatia gazda si organziatia de trimitere vor urmari reintegrarea voluntarului in societate si ii vor oferi asistenta in acest sens (discutii via Internet, telefon etc).

Servicii ce urmează a fi prestate: servicii de mentorat consolidat

Durata contractului de achiziţie va fi până la data de 31 Iulie 2018

 Valoare maximă estimată a contractului: 1800 Euro lei inclusiv TVA.

 

Preţul va rămâne ferm pe întreaga durată a contractului.

Depunerea ofertelor: Oferta va fi însoţită de copie certificat constatator care să conţină codul CAEN 6201 sau alta dovada privind calitatea de oferire servicii mentorat consolidate.

Ofertele se vor transmite pe adresa de achizitorului (Bd.Tineretului 1,Sala A,Etaj 4,Ramnicu Valcea,Valcea) sau se pot depune personal la sediul asociatiei de la adresa mai sus mentionata, ulterior, oferta câştigătoare fiind depusă şi în original la adresa de implementare a proiectului, menţionată mai jos.

Ofertele se vor depune cu respectarea specificaţiilor tehnice minime, ştampilate, datate şi semnate. Nerespectarea specificaţiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluării ofertei.

Data publicării anunţului: 21.05.2017

Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2017, ora 10.00.

Analiza ofertelor: 19. 05.2017. ora 11.00.

Informaţii suplimentare: pot fi obţinute la e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa de implementare a proiectului.

Persoane de contact:Dascalate Alexandru